Stopka redakcyjna

asp GmbH
Zum Kalkofen 24
57439 Attendorn

ASP Polska Sp. z o.o.
ul. Północna 5
67-200 Glogow

Zarządzanie Asp GmbH: Dierk Löcker & Dipl. Ing. (FH) Stefan Löcker
Zarządzanie ASP Polska Sp. z o.o.: Dipl. Ing. (FH) Stefan Löcker
Sąd rejestrowy: Siegen
Rejestr handlowy: 7546
Numer NIP gemäß § 27 a Ustawa o podatku od towarów i usług: DE 228 747 142

Fon +49 2722 63596-0
Fax +49 2722 63596-20
info(at)asp-d.de

Informacja o odpowiedzialności

1.Zawartość oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne i niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji są z zasady wykluczone, chyba że autorowi można udowodnić umyślne działanie lub rażące niedbalstwo. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnej zapowiedzi lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

2. Odniesienia i linki

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki lub odsyłacze z jego stron - chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez odwiedzających jego stronę. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków do stron, do których one odsyłają, nie były widoczne żadne nielegalne treści. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo stron, do których odsyłają linki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron, do których odsyłają linki, a które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych utworzonych przez autora formach baz danych, do których możliwy jest dostęp z zewnątrz. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, ponosi wyłącznie oferent strony, do której następuje odesłanie, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

3. Prawo autorskie i prawo znaków handlowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich użytych we wszystkich publikacjach obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bez licencji. Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie nazwy marek i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

4. Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostaliście Państwo przekierowani. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Koncepcja & Realizacja

WCG GmbH & Co. KG
Garnisonsring 33
57072 Siegen

Tel.: +49 271 3135-0
Fax: +49 271 3135-199

E-Mail: info(at)wcg.de
Internet: www.wcg.de