Referencje- przykłady

Automotive

Produkcja "osłony silnika"

W pełni zautomatyzowane stanowisko do produkcji progów.

W pełni zautomatyzowana produkcja CNC elementów o wysokiej złożoności

Rehabilitacja

Patenty montażowe- Lifter Carlo